CÁ CHÉP SÔNG
ORGANICALLY GROWN

CÁ CHÉP SÔNG

180.000₫
/ 1kg
CÁ LÓC ĐỒNG
ORGANICALLY GROWN

CÁ LÓC ĐỒNG

90.000₫
/ 500g

CÁ BẠC MÁ

135.000₫
VỊT ĐỒNG
SELECTED BY FCF

VỊT ĐỒNG

160.000₫
/ 1kg
VỊT XIÊM
SELECTED BY FCF

VỊT XIÊM

180.000₫
/ 1kg
CUA ĐỒNG
SELECTED BY FCF

CUA ĐỒNG

240.000₫
/ 1kg
CÁ TRÊ ĐỒNG
SELECTED BY FCF

CÁ TRÊ ĐỒNG

160.000₫
/ 1kg
TÔM ĐẤT
SELECTED BY FCF

TÔM ĐẤT

260.000₫
/ 1kg

GÀ TA THẢ VƯỜN

200.000₫
/ 1kg

TRỨNG VỊT ĐỒNG

7.000₫
/ 1Trứng

TRỨNG GÀ TA

5.000₫
/ 1Trứng
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: