NẤM HƯƠNG KHÔ
ORGANICALLY GROWN

NẤM HƯƠNG KHÔ

72.000₫
/ 100g
NẤM HƯƠNG TUOI
ORGANICALLY GROWN

NẤM HƯƠNG TUOI

70.000₫
/ 200g
NẤM MỠ TRẮNG
ORGANICALLY GROWN

NẤM MỠ TRẮNG

79.000₫
/ 200g
NGÒ TÂY (PARSLEY)
ORGANICALLY GROWN

NGÒ TÂY (PARSLEY)

38.900₫
/ 100g
CÀ CHUA
ORGANICALLY GROWN

CÀ CHUA

25.000₫
/ 500g
ỚT CHỈ THIÊN
CERTIFIED ORGANIC

ỚT CHỈ THIÊN

15.000₫
/ 100g
ỚT XIÊM XANH
CERTIFIED ORGANIC

ỚT XIÊM XANH

20.000₫
/ 100g
HÀNH LÁ
CERTIFIED ORGANIC

HÀNH LÁ

15.000₫
/ 100g
NẤM BÀO NGƯ XÁM
ORGANICALLY GROWN

NẤM BÀO NGƯ XÁM

23.700₫
/ 300g
NẤM ĐÙI GÀ HÀN QUỐC
SELECTED BY FCF

NẤM ĐÙI GÀ HÀN QUỐC

57.000₫
/ 200g
NẤM KIM CHÂM HÀN QUỐC
SELECTED BY FCF

NẤM KIM CHÂM HÀN QUỐC

26.500₫
/ 150g
NẤM MỐI ĐEN
ORGANICALLY GROWN

NẤM MỐI ĐEN

105.000₫
/ 250g
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: