ĐỌT SU SU

80.000₫

CẢI XANH

35.000₫
LÁ HƯƠNG THẢO (ROSEMARY)
CERTIFIED ORGANIC
CỎ XẠ HƯƠNG (THYME)
ORGANICALLY GROWN

CỎ XẠ HƯƠNG (THYME)

59.900₫
/ 100g
XÀ LÁCH THỦY TINH
ORGANICALLY GROWN

XÀ LÁCH THỦY TINH

27.000₫
/ 300g
XÀ LÁCH ROCKET
ORGANICALLY GROWN

XÀ LÁCH ROCKET

59.000₫
/ 100g
XÀ LÁCH ROMAINE
CERTIFIED ORGANIC

XÀ LÁCH ROMAINE

36.000₫
/ 300g
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: