CÁ NỤC
ORGANICALLY GROWN

CÁ NỤC

80.000₫
/ 500g
CÁ THU CẮT LÁT
ORGANICALLY GROWN

CÁ THU CẮT LÁT

175.000₫
/ 500g
CÁ CHIM TRẮNG
ORGANICALLY GROWN

CÁ CHIM TRẮNG

260.000₫
/ 1kg
GIÒ SỐNG HEO
ORGANICALLY GROWN

GIÒ SỐNG HEO

125.000₫
/ 500g
ĐUÔI BÒ TƠ
ORGANICALLY GROWN

ĐUÔI BÒ TƠ

169.900₫
/ 500g
BÒ VIÊN
ORGANICALLY GROWN

BÒ VIÊN

190.000₫
/ 500g
NẠM BÒ TƠ
ORGANICALLY GROWN

NẠM BÒ TƠ

160.000₫
/ 500g
THĂN BÒ TƠ
ORGANICALLY GROWN

THĂN BÒ TƠ

199.900₫
/ 500g
BẮP BÒ TƠ
ORGANICALLY GROWN

BẮP BÒ TƠ

175.000₫
/ 500g
XƯƠNG ỐNG HEO
ORGANICALLY GROWN

XƯƠNG ỐNG HEO

99.500₫
/ 500g
NẠC HEO XAY
ORGANICALLY GROWN

NẠC HEO XAY

115.000₫
/ 500g
NẠC DĂM HEO
ORGANICALLY GROWN

NẠC DĂM HEO

120.000₫
/ 500g
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: